Skuhrov
Naposledy aktualizováno: 11.2.2016

Historie knihovny

 

V obecní kronice byly nalezeny následující zápisy dokumentující události týkající se naší knihovny.

 

První zápis zněl takto:

 

Aby byly z četby lidem odstraněny knihy špatné ceny, založil řídící učitel V. Chadraba a učitel K. Bok dnes 28. března 1903 lidovou knihovnu, přístupnou všem vrstvám občanstva. Nejvíce knih darovali bohoslovci Královéhradeckého semináře (celého Jiráska). Knihovna byla umístěna ve škole s podmínkou, že učitelský sbor bude správcem knihovny a bezplatně bude knihy půjčovat.

 

Další zápis byl strohý:

 

Roku 1928 Obecní knihovna dosáhla 1650 výpůjček.

 

Zápis z roku 1951:

 

Obecní knihovna je umístěna v 1. třídě národní školy. Obsahuje celkem 515 svazků. Z toho je 465 knih zábavných, 34 poučných, 8 pro mládež, 8 politických.

Během roku bylo 9 čtenářů, počet výpůjček 93. Knihy jsou vypůjčovány pouze v zimních měsících.

 

 

Poslední nalezený zápis je z roku 1955:

 

Obecní knihovnu obstarává řídící učitel Antonín Staněk a půjčuje každou neděli od 10 – 12 hodin. Je umístěna v samostatné místnosti v budově MNV a péčí předsedy MNV Jaroslava Havla získala po bývalé zemědělské škole ve Skuhrově zasklenou dlouhou kredenc, kde se přehledně umístí většina knih. Místnost knihovny byla dosud bez kamen a knihovník se při půjčování v zimě třásl zimou. Předseda MNV Havel získal od ONV v Havlíčkově Brodě darem vyřazená, ale slušná kamna a tak je nyní v knihovně i v zimě příjemně.